Billogistikk

Drammen havn er en intermodal havn, som er størst på bilimport i Norge. En stor andel av bilene som kommer til Norge, kommer igjennom Drammen havn, hvor de klargjøres og sendes videre. 

Importen av biler er en viktig bidragsyter til verdiskapningen i regionens næringsliv.

For Drammen havn utgjør importen en stor del av omsetningen og bidrar til sysselsetting av mange personer i de ulike virksomhetene som jobber på havna. Her foregår PDI (Pre delivery inspection) av bilene, montering av tilleggsutstyr og ulike tjenester før de transporteres videre ut til bilforhandlerne i Norge. Viktig å nevne er understellsbehandlingen, som sørger for at bilene er rustet for norske veier.

Det startet med to menn og en Datsun

Året 1964 ble den første bilen landsatt i Drammen, en Datsun. Denne kalde dagen i mars var starten på historien om landets største importhavn for bil. Spoler vi mange år fremover i tid, så satte Drammen havn i 2021 rekord i antall importerte bilen. Hele 118 500 biler ble importert over havna. De fleste av dem var elbiler.

Det var shippingmannen Knut E. Møinichen og havnefogd Reidar Lyngaas som la grunnlaget for bilbyen Drammen og som sørget for at importhavnen ble et faktum, gjennom en avtale med svenske Wallenuis Lines.

sort-hvitt bilde av biler som lastes paa baat.

10. januar 1964 ble Drammen Bilhavn AS etablert, eid av Wallenius Lines, Oslo Motorships og skipsmegler Knut E. Møinichen og Bengt Törnquist.
Når denne ble etablert, var både Toyota og Nissan raskt ute med å etablere seg i Drammen.

Etter dette har det ballet på seg. Siden 70-tallet har alle Toyotabiler kommet til Norge gjennom Drammen havn. Toyota opprettet også et anlegg på Holmen som fungerte som mottak av biler, klargjøring, lagting og utsendelser skjedde også herfra.

I 1997 flyttet Opel importen fra Oslo til Drammen, og i 1999 flyttet Bertel O. Steen sin import av Mercedes og Peugot til Drammen.

En elektrisk fremgang

Det har skjedd mye siden den gang. Elbilene gjorde et solid inntog i 2013, med Nissan Leaf i spissen. Kort tid etter kom Tesla til landet, og i 2021 var 75 prosent av bilene som ankom Drammen havn elbiler, og deriblant flere nyere modeller. Det var spesielt interesse for Ford Mustang Mach-E , en helelektrisk SUV som kommer med to ulike batteristørrelser. Populariteten har sørget for at Ford toppet salgslistene

Nye Mustang Mach-E står parkert paa Drammen havn.

FOTO: Pressebilde fra Mustang

Drammen havn fortsetter å utmerke seg som havna for bilimport, og en av de store fordelene med Drammen havn er at den er intermodal. I tillegg er det døgnåpent, slik at lasteskip kan laste bilene av skipet når de legger til kai.

I 2014 markerte havna 50 år med bilimport. Dette gjorde de med en historisk bok om hvordan bilimporten har utviklet seg. Du kan lese bilboka her.

Interessert i flere tjenester som tilbys på Drammen havn?