Billogistikk

Importen av biler er en viktig bidragsyter til verdiskapningen i regionens næringsliv og billogistikken er en viktig del av historien til havna.

For Drammen Havn utgjør importen en stor del av omsetningen og bidrar til sysselsetting av mange personer i de ulike virksomhetene som jobber på havna. Her foregår PDI (Pre-Delivery Inspection) av bilene, montering av tilleggsutstyr og ulike tjenester før de transporteres videre ut til bilforhandlerne i Norge. Viktig å nevne er understellsbehandlingen, som sørger for at bilene er rustet for norske veier.

Det startet med to menn og en Datsun

Året 1964 ble den første bilen landsatt i Drammen, en Datsun. Denne kalde dagen i mars var starten på historien om landets største importhavn for bil. Spoler vi mange år fremover i tid, så satte Drammen Havn i 2022 rekord i antall importerte bilen. Hele 121 655 biler ble importert over havna. De fleste av dem var elbiler.

Det var shippingmannen Knut E. Møinichen og havnefogd Reidar Lyngaas som la grunnlaget for bilbyen Drammen og som sørget for at importhavnen ble et faktum, gjennom en avtale med svenske Wallenius Lines.

sort-hvitt bilde av biler som lastes paa baat.

10. januar 1964 ble Drammen Bilhavn AS etablert, eid av Wallenius Lines, Oslo Motorships og skipsmegler Knut E. Møinichen og Bengt Törnquist.
Når denne ble etablert, var både Toyota og Nissan raskt ute med å etablere seg i Drammen. Og etter dette har det ballet på seg. I 1997 flyttet Opel importen fra Oslo til Drammen, og i 1999 flyttet Bertel O. Steen sin import av Mercedes og Peugot til Drammen. I 2023 er Møller i ferd med å etablere seg.

Toyota valgte Drammen

Toyota og Drammen Havn er omtrent to sider av samme sak. For på slutten av 60-tallet måtte Toyota-importørene se seg om etter et annet sted enn Oslo for mottak av bilene. Havna i Oslo ble rett og slett for liten. F.E. Dahl & co AS som sto for importen av Toyota så derfor til Drammen. Ikke bare for å kunne lagre bilene, men også for å ha et anlegg for klargjøring av bilene. Dette fordi at bilene fra Japan måtte klargjøres for norske krav. Speil, sikkerhetsseler og skvettlapper måtte modifiseres. I tillegg måtte understellsbehandling til, slik at bilen var tilpasset norske forhold.

Toyota opprettet derfor et anlegg på Holmen som fungerte som mottak av biler, klargjøring, lagring og utsendelser, og siden 70-tallet har alle Toyotabiler kommet til Norge gjennom Drammen havn. Etterhvert flyttet også F.E. Dahl & co AS sitt hovedkontor med administrasjon til Drammen, nærmere bestemt på Nøsted Bruk.

En elektrisk fremgang

Det har skjedd mye siden den gang. Elbilene gjorde et solid inntog i 2013, med Nissan Leaf i spissen. Kort tid etter kom Tesla til landet, og i 2021 var 75 prosent av bilene som ankom Drammen havn elbiler, og deriblant flere nyere modeller. Det var spesielt interesse for Ford Mustang Mach-E , en helelektrisk SUV som kommer med to ulike batteristørrelser. Populariteten har sørget for at Ford toppet salgslistene.

Nye Mustang Mach-E står parkert paa Drammen havn.

FOTO: Pressebilde fra Mustang

Drammen Havn fortsetter å utmerke seg som havna for bilimport, og en av de store fordelene med Drammen Havn er at den er intermodal. I tillegg er det døgnåpent, slik at lasteskip kan laste bilene av skipet når de legger til kai.

I 2014 markerte havna 50 år med bilimport. Dette gjorde de med en historisk bok om hvordan bilimporten har utviklet seg. Du kan lese bilboka her.

Relevante virksomheter tilknyttet billogistikk

Interessert i flere tjenester som tilbys på Drammen havn?