Billogistikk

Drammen havn er Norges største havn for bilimport. Her fraktes biler fra sjø til bane og vei. Bilimporten har vært viktig for Drammen havn i over 50 år. Fra den første bilen ble landsatt i 1964 har det blitt importert mer enn tre millioner biler via kaiene i Drammen. Den bilrelaterte omsetningen ved Drammen havn utgjør en stor del av omsetningen og bidrar til sysselsetting av mange personer i de ulike virksomhetene som jobber ute på havna. Her foregår PDI (Pre delivery inspection) av bilene, montering av tilleggsutstyr og ulike tjenester før de transporteres videre ut til bilforhandlerne i Norge. Importen av biler er en viktig bidragsyter til verdiskapningen i regionens næringsliv.

I 2014 feiret vi 50 år med bilimport på Drammen havn med en jubileumsbok.

Les bilboka her

 

Interessert i flere tjenester som tilbys på Drammen havn?