Terminaloperatør

Hos Drammen havn har vi flere terminaloperatører blant våre samarbeidspartnere. De sørger for å laste og losse fartøyene, terminalbehandling og lagring av gods. De er også skipsagenter og speditører. De har maskiner og trucker for å håndtere alle typer gods på en kostnadseffektiv måte. Terminaloperatørene er en stor og viktig del av aktiviteten ute på havna.

Relevante virksomheter tilknyttet terminaloperatør

Interessert i flere tjenester som tilbys på Drammen havn?