Fasiliteter

Kaianlegg

Drammen Havn har en total kailengde på 894 m. Havna har to RoRo kaier, Holmen-Syd og Kattegat (billogistikk), containere og prosjektlaster håndteres også på Kattegatkaia, stykkgods og bulk håndteres på Holmen-Syd.

ISPS

Drammen Havn sitt havneanlegg på Holmen er godkjent for ISPS-trafikk. FNs sjøfartsorganisasjon IMO vedtok i desember 2002 et nytt internasjonalt reglement om sikkerhetstiltak om bord på skip og i havneanlegg. De nye reglene (SOLAS kapittel XI-2 og ISPS-koden) inneholdt en rekke myndighetskrav og krav til konkrete sikkerhetstiltak som skal iverksettes om bord på skip og i havneanlegg som betjener skip i internasjonal fart.

I forbindelse med praktisering av ISPS-koden i Drammen Havn er det innført rutiner for melding av skipsanløp, levering av gods/varer og adgangskontroll. Alle som passerer inn på havneanlegget må registrere seg i vaktsentralen. Dette gjøres enten ved å benytte et personlig adgangskort, eller ved å kvittere ut et besøkskort. Det er ikke tillatt å ha med seg personer i bil uten at disse registreres på samme måte.

Kaiene

Holmen-Syd

Holmen-Syd olje

Kattegat

Risgarden

Lagerkapasitet

Drammen Havn har en lagerhuskapasitet på 21.000 m². Se varelagring for mer info

Kraner

Drammen Havn har to mobile containerkraner (Liebherr LMH 400 og Liebherr LMH 550) som har en tungløftkapasitet på henholdsvis 104 og 144 tonn. I tillegg to stykk portalkraner som har en løftekapasitet på 23 og 50 tonn. 

Alle kranene er bemannet med personell fra Drammen Havn. Se informasjon om kranene her.

Kran Kapasitet Containeråk Grabb
ODIN (Kattegatkaia) 104 tonn 20-40-45 fot Bulkgrabb (8 m3 og 13 m3)
FRIGG (Kattegatkaia) 144 tonn 20-40-45 fot Bulkgrabb (8 m3 og 13 m3)
PERNILLE (Holmen syd) 23 tonn Bulkgrabb (8 m3 og 13 m3)
THORBJØRN (Holmen syd) 50 tonn

Landstrøm

Drammen Havn bidrar til et bedre miljø ved landstrømanlegg på Holmen-Syd og Kattegatkaia. Drammen Havn tilbyr landstrøm i henhold til NEK IEC 80005-3 med 4 punkter på Holmen-Syd og 2 punkter på Kattegatkaia. Det tilbys på disse kaiene 400 – 690 V, 50 og 60 Hz.

>Miljørabatt: Det blir gitt rabatt for miljøvennlige skip som har mindre utslipp enn det som kreves etter dagens standarder i IMO. Se prisliste over tjenester for mer informasjon.

Vil du vite mer om våre fasiliteter?

Drammen havns tjenester

Drammen havn tilbyr et vidt spekter av tjenester innen lagring, utleie og transport.

Drammen havn har til sammen 21.000 m² med lagerhus for utleie. Vi oppbevarer blant annet biler containere, stykkgods, korn og trepellets.

Interessert i flere tjenester som tilbys på Drammen havn?