Dokumenter og publikasjoner

Filter

Kategori

Språk

Fritekst søk

Tariffs and terms conditions 2023

Priser og forretningsvilkår 2023

Port of Drammen tariffs terms conditions 2022

Priser og forretningsvilkår 2022

Strategisk plan for perioden 2021-2040

10.2.1 Liste over avfall, lasterester, fraksjoner som vanligvis behandles

10.2.3 Beskrivelse av leveringsprosedyrer for skipsavfall

10.2.4 Beskrivelse av håndteringsrutiner for skipsavfall

10.2.5 Garbage report to Drammen port authority

10.2.6 Report of insufficient waste reception facilities

10.2.7 Gebyrsystemet, avregning og gebyrsatser