Produksjon

Ute på Holmen er det mye aktivitet utover direkte havnevirksomhet. Her lagres, produseres og klargjøres varer som fraktes videre ut i Norge på sjø, bane og vei. Her er noe av det som produseres og klargjøres ute på Holmen i løpet av et år. 

Billogistikk

Drammen havn er Norges største havn for bilimport. En viktig del av billogistikken på havna er teknisk og kosmetisk klargjøring av bilene før de sendes ut til bilforhandlere og kunder. Når bilene ankommer havna, klargjøres de for videre levering. Her inngår blant annet profilering, vasking, lading og montering av ekstrautstyr. 

Korn

Mange legger merke til den store siloen ute på Holmen, men ikke mange vet at den tar imot 50 000 tonn korn i løpet av et normalår. Her samles korn fra jordbruket i Buskerud og Nordre Vestfold i siloen for å tørke og videre blir matkorn og fórkorn sortert hver for seg. Videre lastes rundt 30 lasteskip med korn videre ut i landet. Ca. 85 prosent av korndyrkingen i Norge foregår i østlandsområdet og gjør Drammen til et effektivt knutepunkt i logistikken som forsyner Norge med korn.

Bitumen

Bitumen er mørke, faste eller flytende hydrokarboner som fremstilles av råolje. Den er ofte brukt som bindemiddel i asfalt. Bitumen endrer konsistens ved oppvarming og fungerer utmerket som lim. Leveransene med bitumen fra Holmen depot representerer en merkbar andel av totalmarkedet i Norge.

Betong

Ute på Holmen finnes et stort betonganlegg som forsyner Sørøst-Norge med betong. Holmen er et utmerket knutepunkt hvor skip kommer med sement og sand losses direkte inn i anlegget. I terminalen som er ubemannet kan biler hente sement direkte fra anlegget til tankbil. Videre blandes sement til betong og kjører videre til oppdrag.
 

Offshore kabel

Nærheten til sjø og jernbane har vært viktig for fabrikken som produserer sjøkabler på Holmen. Anlegget gjør det mulig å kveile kabler direkte fra fabrikk til skip som er både effektiv og miljøvennlig. Halvfabrikata materialer kommer via jernbane fra Sverige. Deretter fraktes det ferdige produktet ut i Nordsjøen.

Armeringsprodukter

Celsa Armeringsstål er lokalisert i Mo i Rana og er en ledende produsent av armeringsstål i Norden.Produksjonen er basert på gjenvinning av skrapmetall. Det gjenvinnes ca. 700,000 tonn hvert år. Dette tilsvarer ca. 2 Eiffeltårn i uken. Deler av dette kommer i faste leveranser med båt til Celsa ute på Holmen. Der prefabrikkeres diverse armeringsprodukter for levering på Østlandet.

Relevante virksomheter tilknyttet produksjon

Interessert i flere tjenester som tilbys på Drammen havn?