Togtransport

Drammen havn er en intermodalt knutepunkt der biler og containere lastes direkte fra sjø til bane. Drammen havn kan tilby effektiv godshåndtering 24 timer i døgnet, 7 dager i uka.      Vi har jernbanespor helt ned på kaikanten, noe som muliggjør effektiv og miljøvennlig omlasting fra båt til bane. I 2016 investerte Jernbaneverket 400 millioner kroner i ny jernbaneterminal på Holmen. To nye ankomstspor for heltog, planfri kryssing og fem nye spor med rampe for lasting av biltogene ble etablert.

Å flytte transport fra vei til bane og sjø er viktige klimatiltak og hjelper transportsektoren å senke CO2-utslippet. Les mer om våre miljøsaker her

Relevante virksomheter tilknyttet togtransport

Interessert i flere tjenester som tilbys på Drammen havn?