Tidevanns-variasjonene er ubetydelige i Drammensfjorden. Se Kartverket for mer informasjon.