Om Drammen Havn

Drammen Havn ligger sentralt på Østlandet og er et av Norges mest effektive logistikk og transportknutepunkter for bil, båt og jernbane.

Havna skal bidra positivt i byutviklingen og være en viktig medspiller i miljøutviklingen.

Godsknutepunktet Drammen Havn ligger sentralt på Østlandet, og er et logistikk- og transportknutepunkt for bil, båt og bane. Her omlastes gods fra bil, bane og båt raskt og kostnadseffektivt, og vi har et kundegrunnlag på to millioner mennesker innenfor en radius på ti mil.

Drammen Havn skal være den beste intermodale havnen i Sørøst-Norge, og ivareta sin rolle som samfunnsbygger i eierkommunene Drammen, Lier og Asker. Fordi Drammen Havn er en av stamnetthavnene i Norge, er vi en sentral del av infrastrukturen for miljøvennlig transport til og fra regionen.

I flere tiår har havnen vært Norges største havn for bilimport, men også containere, offshore prosjektlaster, stål, stykkgods, våt- og tørrbulk skipes over Drammen Havn i dag.

Ukentlig trafikkeres følgende havner med container- og ro-ro linjer: Bremerhaven, Rotterdam, Esbjerg, Southampton, Zeebrugge, Immingham, Tyne, Helsinki, Tallinn, Klaipeda og Szczecin.

Det er også blitt lagt til rette for en mer kostnadseffektiv og miljøvennlig sjøtransport til og fra regionen, etter Kystverket i 2008 fullførte utdypingen av Svelvikstrømmen, og investerte 150 millioner kroner i oppjustering av farleden til Drammen.

Eiere

  • Drammen kommune
  • Lier kommune
  • Asker kommune

Medlemmer Havnestyret

  • Ann-Christin Gjerdseth Andersen, leder
  • André Tangerud
  • Hege Gunnerud
  • Kristin Bjella
  • Satvir Singh Parmar
  • Gudveig C. Bellen Nordahl
Drammen ble skapt av elva, og det er ingen tvil om at Drammens beliggenhet har gjort den til et naturlig havneområde i mange århundrer.

Meld din ankomst

Fyll ut ankomstrapporten til Drammen Havn.

Fartøy i vente

Få en oversikt over fartøyene som ventes til havnen.

Har du spørsmål?

Livet på Havna

  • Nyheter ·

Ny havneinspektør på plass

Vil spille en nøkkelrolle innen havnesikring, trafikkplanlegging og tilsyn med havna Vegard Olsen er ny havneinspektør ved Drammen Havn. Med en bachelor i skipsfart og…