Om havnen

Drammen havn skal være den beste intermodale havnen i Sørøst-Norge og ivareta sin rolle som samfunnsbygger i eierkommunene Drammen, Lier og Asker. Havna skal bidra positivt i byutviklingen og være en viktig medspiller i miljøutviklingen.

Drammen havn er en interkommunal havn eid av Drammen, Lier og Asker kommune. Det er også en av Norges mest effektive knutepunkt for godshåndtering. Godsknutepunktet Drammen havn er et logistikk- og transportknutepunkt for bil, båt og bane.Drammen havn er en intermodal knutepunkthavn, der gods fra bil, bane og båt omlastes raskt og kostnadseffekttivt. Et knutepunkt som ligger sentralt på Østlandet og har et kundegrunnlag på to millioner mennesker innenfor en radius av 10 mil. Drammen havn er en av stamnetthavnene i Norge og en sentral del av infrastrukturen for miljøvennlig transport til og fra regionen.I flere tiår har Drammen havn vært Norges største havn for bilimport, men også containere, offshore installasjoner, prosjektlaster, stål, stykkgods, våt- og tørr-bulk skipes over Drammen havn i dag.Ukentlig trafikkeres følgende havner med container- og ro-ro linjer: Bremerhaven, Rotterdam, Esbjerg, Southampton, Zeebrugge, Immingham, Tyne, Helsinki, Tallinn, Klaipeda og Stettin.Kystverket fullførte i 2008 utdypingen av Svelvikstrømmen, og har investert 150 millioner kroner i oppjustering av farleden til Drammen. Dette har bidratt ytterligere med å legge til rette for en kostnadseffektiv og miljøvennlig sjøtransport til og fra Drammensregionen.

Medlemmer Havnerådet

  • Monica Myrvold Berg, Drammen
  • Gunn Cecilie Ringdal, Lier
  • Lene W. Conradi

Medlemmer Havnestyret

  • Johan Baumann, Leder
  • Eivind Knudsen
  • Anita Winsnes
  • Søren Falch Zapffe
  • Hege Gunnerud
  • Morten Hansen
Drammen ble skapt av elva, og det er ingen tvil om at Drammens beliggenhet har gjort den til et naturlig havneområde i mange århundrer.

Meld din ankomst

Fyll ut ankomstrapporten til Drammen Havn.

Fartøy i vente

Få en oversikt over fartøyene som ventes til havnen.

Har du spørsmål?

Livet på Havna

  • Nyheter ·

Ryddet opp på Holmen

Kirkens Bymisjon og Drammen havn gikk i forrige uke sammen og ryddet bort søppel fra grøntområdet på Holmen.