Vanlig stilte spørsmål

Her finner du svar på vanlige spørsmål til Drammen havn. 

I forbindelse med utfylling av arealer mottar vi steinmasser fra tunnelarbeid i Strømsåsen. Det stilles høye krav til kvaliteten og innholdet i denne steinmassen, men som et ekstra tiltak har vi montert lense for å hindre at søppel flyter ut i fjorden.
Bilene som ankommer Drammen havn kommer fra hele verden. Vi mottar biler fra fabrikker i Japan, Sør-Korea, Kina, USA og fra bilfabrikker i Europa.

Livet på Havna

Drammen havn
  • Stillingsannonse ·

Drammen havn søker kranfører

Drammen havn er en av Norges viktigste og største havner med hovedvekt på bilimport, containere, bulk og prosjektlaster. Vi har status som stamnetthavn og er i kraftig vekst. Vår visjon er at vi skal bli den beste intermodale havnen i sørøst Norge hvor vei, jernbane og sjø møtes, samtidig som den ivaretar sin rolle som samfunnsbygger i eierkommunene. 
MAYLISS STEEN ERIKSEN
  • Livet på havna ·

Møt Mayliss

I tiden som kommer skal vi gjennom serien «Livet på havna» presentere noen av menneskene som jobber i de ulike virksomhetene på Drammen havn. Nå har vi pratet med Mayliss Steen Eriksen som er teamleder terminal hos Axess Logistics.