Livet på Havna

MAYLISS STEEN ERIKSEN
  • Livet på havna ·

Møt Mayliss

I tiden som kommer skal vi gjennom serien «Livet på havna» presentere noen av menneskene som jobber i de ulike virksomhetene på Drammen havn. Nå har vi pratet med Mayliss Steen Eriksen som er teamleder terminal hos Axess Logistics.
Drammen havn
  • Stillingsannonse ·

Drammen havn søker kranfører

Drammen havn er en av Norges viktigste og største havner med hovedvekt på bilimport, containere, bulk og prosjektlaster. Vi har status som stamnetthavn og er i kraftig vekst. Vår visjon er at vi skal bli den beste intermodale havnen i sørøst Norge hvor vei, jernbane og sjø møtes, samtidig som den ivaretar sin rolle som samfunnsbygger i eierkommunene. 
Det er for tiden ingen driftsmeldinger.

Vi tar miljøet på alvor

Drammen havn skal være en viktig medspiller i miljøutviklingen. Som samfunnsbygger og offentlig aktør ser vi etter innovative løsninger for en bærekraftig fremtid. 

Et samlingspunkt i maritime omgivelser

Skur 1: Maritim storstue

Skur 1 leies ut til private og bedrifter for eksempel til kurs, konferanser og private selskaper. Lokalet har enkel adkomst og ligger kun 10 minutters gange fra Drammen jernbanestasjon.