Priser

Priskalkulator

Vi har utviklet en priskalkulator for utregning av kostnader for anløpsavgift, kaiavgift og søppelavgift.
Kalkulatoren finner du her!

 

Priser og forretningsvilkår

Her kan du lese om priser og forretningsvilkår for Drammen havn fra 1. januar 2016.

Priser og forretningsvilkår 2016 (PDF)