Miljø

Drammen Havn skal tilrettelegge for en mer bærekraftig skipsfart.

Her er noen av våre mål og tiltak.

UECC – miljøvennlige bilbåter

UECC (United European Car Carriers) har tre bilskip drevet på gass og batteri. Skipene blir bygget i Kina og er verdens mest miljøvennlige bilskip anno 2022. Fremdriftsmaskineriet er hybrid LNG og batteri som gjør at de kan være utslippsfrie ved navigering inn og ut av havn. 

LNG-drevne skip har 25-30 prosent lavere CO2-utslipp, opp mot 80 prosent lavere NOx-utslipp (miljø- og helsefarlige gasser) og tilnærmet 0 svovel- og partikkelutslipp. Med disse skipene reduseres klimaavtrykket ytterlige ved import og frakt av bil, og etterhvert annet gods. 

Drammen havn gir miljørabatt til skip som har mindre utslipp enn dagens krav fra Den internasjonale skipsfartsorganisasjonen.

Landstrøm

Skip som kan benytte seg av landstrøm bidrar til å redusere Co2-utslippene og utslipp av miljø- og helsefarlige gasser. I 2015 gjennomførte Enova en undersøkelse om markedsgrunnlaget for landstrøm i norske havner. I rapporten fremkom det en anbefaling om å etablere landstrøm på Drammen havn.

I dag tilbyr vi landstrøm og har fått støtte fra Enova for utbyggingen av dette. For å bidra videre i utviklingen for miljøet, tilbyr vi miljørabatt til skip som kan benytte seg av landstrøm. Vi ønsker å oppfordre rederier til å gjøre investeringer som bidrar til bedre luftkvalitet og reduserte klimagassutslipp.

Intermodal havn

En intermodal havn er en havn som er et knutepunkt med tilkobling til sjø, vei og jernbane. Drammen havn ligger sentralt på Østlandet og er derfor et effektiv logistikkpunkt. Her kan containere lastes direkte fra hav til jernbane og dermed spare byen for mer tungtransport på veiene. Kombinasjonen med gods-, vei- og sjøtransport gir mer effektivitet og mindre utslipp.

Livet på Havna

Bli kjent med våre tjenester