Drammen havns historie

Drammen ble skapt av elva, og det er ingen tvil om at Drammens beliggenhet har gjort byen til et naturlig havneområde i mange århundrer.
1400-tallet

Bosetting

En permanent bosetting tar form ved munningen av Drammenselva, samtidig som havna utvikler seg til å bli et viktig handelssenter.

1400-tallet
1700-tallet

Tømmereksport

Drammensfjorden er nå Norges hoved inn- og utfartsåre for tømmereksport. Ved midten av 1700-tallet eksporterte havna det dobbelte av Christiania, og det samme som alle de øvrige havnene i Oslofjorden. Skipstrafikken er omfattende og kontinuerlig.

1700-tallet
1800-tallet

Eksporthandel

Mot slutten av 1800-tallet begynner papirfabrikkene å skyte opp langs Drammenselva og skaper en helt ny form for eksporthandel.
På denne tiden fantes det også en annen type industri i Drammen, glassverk, jernverk og et bryggeri er noen av dem.

1800-tallet
1868

Knutepunkt

Drammen har vært et viktig jernbaneknutepunkt i mange år. Dette har gitt Drammen havn en livsviktig transportforbindelse til omverdenen. Randsfjordsbanen blir anlagt fra Drammen til Randsfjord stasjon i sørvestenden av Randsfjorden ved Jevnaker i 1868. Drammensbanen kommer på plass i 1872, og forbinder Drammen og Oslo. Verdt å nevne er at jernbanebroene i Drammen er de lengste i Norge.

1868
1900-tallet

Papirindustrien vokser i Drammen

1900-tallet
1963

Holmenbrua gir veiforbindelse

Holmenbrua gir bedre forbindelse til vei, og bidrar til bedre logistikk for Drammen havn.

1963
1964

Fra eksport til import

Eksport fra papirfabrikkene minker og fabrikkene ser en dyster fremtid. Samtidig øker import av frukt og andre varer via Drammen havn. Drammen bilhavn blir etablert og er starten på stor bilimport over Drammen havn.

1964
1974

Utbygging av Holmen

Risgardenkaia står ferdig i 1974. Utbyggingen av Holmen er en viktig bidragsyter for havnas videre vekst.

1974
2003

Arealøkning med 90 mål etter utfylling av Holmen.

2003
2006

Intermodal havn

Drammen havn ønsker å bli den beste intermodale havnen
i sørøst Norge. Det satses på direkte togforbindelse fra Holmen, og sammen med den gode lokasjonen på Østlandet gir det gode veiforbindelser. 

2006
2014

Dobler containerkapasiteten.

2014
2016

Syv nye jernbanespor på Holmen.

2016

Tømmerfløter-graffiti

I regi av oppussingen og utbedringene som for tiden foregår på Holmen i Drammen, har ble det bestemt at man skulle bruk 20 containere til å danne et gigantisk lerret dekket av graffitikunstverk som en gave til byen.
2016

Bilrekord på Drammen Havn

Bilene strømmer stadig inn i Drammensfjorden. I 2017 ble det satt ny importrekord ved Drammen havn for tredje året på rad med 111.547 biler
2017