logo

FORSIDE HAVNASKUR 1 LEDIG STILLING KONTAKT ENGLISH

 


 
Fartøy i vente
        Priser
Melde fartøy
       Været
    Skjemaer
 
 

Drammen havn

Drammen havn er et av Norges mest effektive knutepunkt for godshåndtering. Godsknutepunktet Drammen havn er et logistikk- og transportknutepunkt for bil, båt og bane.

Drammen havn er en intermodal knutepunkthavn, der gods fra bil, bane og båt omlastes raskt og kostnadseffekttivt. Et knutepunkt som ligger sentralt på Østlandet og har et kundegrunnlag på to millioner mennesker innenfor en radius av 10 mil. Drammen havn er en av stamnetthavnene i Norge og en sentral del av infrastrukturen for miljøvennlig transport til og fra regionen.

I flere tiår har Drammen havn vært Norges største havn for bilimport, men også containere, offshore installasjoner, prosjektlaster, stål, stykkgods, våt- og tørr-bulk skipes over Drammen havn i dag.

Ukentlig trafikkeres følgende havner med container- og ro-ro linjer: Bremerhaven, Rotterdam, Esbjerg, Southampton, Zeebrugge, Immingham, Tyne, Helsinki, Tallinn, Klaipeda og Stettin.

Kystverket fullførte i 2008 utdypingen av Svelvikstrømmen, og har investert 150 millioner kroner i oppjustering av farleden til Drammen. Dette har bidratt ytterligere med å legge til rette for en kostnadseffektiv og miljøvennlig sjøtransport til og fra Drammensregionen.

fasiliteter


Fasiliteter
strek
11.11.2006

Drammen havn er en innlands dypvannshavn beliggende 40 km sør-vest for Oslo. Drammen by er regionhovedstaden i Buskerud fylke. Havna befinner seg i den nordlige enden av Drammensfjorden ved utløpet av Drammenselven.

  Les mer om Drammen havns fasiliteter

ISPS


ISPS
strek
10.11.2006

FNs sjøfartorganisasjon IMO vedtok i desember 2002 et nytt internasjonalt reglement om sikkerhetstiltak om bord på skip og i havneanlegg. De nye reglene (SOLAS kapittel XI-2 og ISPS-koden) inneholder en rekke myndighetskrav og krav til konkrete sikkerhetstiltak som skal iverksettes om bord på skip og i havneanlegg som betjener skip i internasjonal fart.

  Les mer om ISPS
skipsavfall


Samarbeidspartnere
strek
06.06.2007

Her er en liste over noen av våre samarbeidspartnere

Les mer om våre samarbeidspartnere

 

Containertilbud


Containertilbud
strek
05.01.2015

Drammen havn har to faste ukentlige containeranløp med forbindelse til havner over hele verden.

  Les mer om containertilbud

Bilbok


Norges største bilhavn
strek
13.04.2015

Drammen havn er Norges største havn på bilimport og i 2014 kunne havna feire at det var 50 år siden den første bilen ble satt i land i Drammen. Importen er en viktig bidragsyter til verdiskapingen i regionens næringsliv. 50 år med bilimport er samlet i en jubileumsbok.

Les bilboka her

 

 

 

logo

 

 

 

 

Kontaktinformasjon
post@drammenhavn.no
Tel: +47 32 20 86 50
Fax: +47 32 20 86 51
Org.nr.: 970 530 169

Besøksadresse
Drammen havn
Hans Kiærsgate 1A
3003 Drammen

Postadresse
P.b. 636, Strømsø
3003 Drammen

 

Personvern og cookies