Det er for tiden ingen spesielle hendelser relatert til driften