Drammen Havn er delegert myndighet til å godkjenne alle søknader om tiltak i Drammen og Lier kommunes sjøområde. Alle søknader må godkjennes etter havne- og farvannsloven i tillegg til søknad etter plan- og bygningsloven.