logo

FORSIDE HAVNA SKUR 1 KONTAKT ENGLISH

 


Forside > Havna >

Norges mest effektive havn

strek
18.12.2016

Den nye jernbaneterminalen på Drammen havn fører til at 30 prosent av bilene fraktes direkte videre på bane i stedet for å belaste veinettet.

image
MILJØVENNLIG: De nye toglinjene gjør Drammen havn til den mest effektive og miljøvennlige havna i Norge. Fra venstre; Norges-sjef i Maersk Marit Vårdal, havnedirektør for Drammen havn; Einar Olsen, jernbanedirektør; Elisabeth Enger,  samferdselsminister; Ketil Solvik-Olsen, styreleder for Drammen havn; Johan Baumann, byutviklingsdirektør i Drammen kommune; Bertil Horvli og administrerende direktør i Autolink; Eva Sundberg. Foto: Torbjørn Tandberg


Jernbaneverket har bygget fem nye spor for på- og avlasting av biler inne på Drammen havn, i tillegg til to nye adkomstspor.– Dette gjør Drammen Havn til den mest effektive og miljøvennlige havna i Norge, sier havnedirektør Einar Olsen.

Tog- og biltrafikken har også blitt atskilles slik at togene kan foreta alle skiftebevegelser uten å være avhengig av signal fra Drammen jernbanestasjon. Hele prosjektet har hatt en prislapp på 400 millioner kroner.

– Dette prosjektet er mer enn det man ser. Det handler om å frigi kapasitet på hovedsporet og på veinettet og om å være det intermodale knutepunktet, sa Bertil Horvli, byutviklingsdirektør i Drammen kommune.

SPYDSPISS
Under den offisielle åpningen av det nye jernbanesporet på Holmen onsdag formiddag understreket jernbanedirektør Elisabeth Enger at utbedringen gjør Drammen havn til et multi-modalt knutepunkt.

– Vi har ambisiøse mål for å få mer gods fra vei til sjø og bane. Holmen i Drammen er et godt eksempel på at dette er mulig, sa Jernbanedirektøren i sin åpningstale.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen foretok den offisielle åpningen av jernbanesporene med snorklipping. – Dette er en havn som snakkes godt om fordi den viser hvordan man kombinerer sjøtransport, godstransport på jernbane og på vei på en god måte, sa Solvik-Olsen. Han vektla at dersom overgangene ikke fungerer godt, blir logistikken for dyr og det blir enkelt å velge lastebilen helt frem. Statsråden hadde mange lovord om Drammen havn.

– Alle jeg snakker med sier at Drammen havn fungerer godt som logistikk-knutepunkt. Herfra kommer man fort ut på det sentrale veinettet og nå også rett over på bane, sier Solvik-Olsen.

FRA SJØ TIL BANE
Direkte etter åpningen ble de første importerte bilene ført over på godsvogner på havna. For Autolink, som håndterer importen av 160.000 biler betyr jernbaneutbyggingen mye.

– Tidligere måtte 30 prosent av disse bilene fraktes på trailer gjennom Drammen bysentrum. Nå går disse bilene rett over på bane, forteller leder i selskapet Eva Sunberg. 
Norges mest effektive havn. Med ny jernbaneterminal på Drammen havn vil heretter 30 prosent av bilene fraktes direkte videre på bane i stedet for å belaste veinettet.
Jernbaneverket har bygget fem nye spor for på- og avlasting av biler inne på Drammen havn, i tillegg til to nye adkomstspor. – Dette gjør Drammen havn til den mest effektive og miljøvennlige havna i Norge, sier havnedirektør Einar Olsen.

Tog- og biltrafikken har også blitt atskilles slik at togene kan foreta alle skiftebevegelser uten å være avhengig av signal fra Drammen jernbanestasjon. Hele prosjektet har hatt en prislapp på 400 millioner kroner.

– Dette prosjektet er mer enn det man ser. Det handler om å frigi kapasitet på hovedsporet og på veinettet og om å være det intermodale knutepunktet, sa Bertil Horvli, byutviklingsdirektør i Drammen kommune.

LOVORD
Under den offisielle åpningen av det nye jernbanesporet på Holmen onsdag formiddag understreket jernbanedirektør Elisabeth Enger at utbedringen gjør Drammen havn til et multi-modalt knutepunkt.

–  Vi har ambisiøse mål for å få mer gods fra vei til sjø og bane. Holmen i Drammen er et godt eksempel på at dette er mulig, sa Jernbanedirektøren i sin åpningstale.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen foretok den offisielle åpningen av jernbanesporene med snorklipping.

–  Dette er en havn som snakkes godt om fordi den viser hvordan man kombinerer sjøtransport, godstransport på jernbane og på vei på en god måte, sa Solvik-Olsen.
Han vektla at dersom overgangene ikke fungerer godt, blir logistikken for dyr og det blir enkelt å velge lastebilen helt frem.

Statsråden hadde mange lovord om Drammen havn.

LOGISTIKK-KNUTEPUNKT
– Alle jeg snakker med sier at Drammen havn fungerer godt som logistikk-knutepunkt. Herfra kommer man fort ut på det sentrale veinettet og nå også rett over på bane, sier Solvik-Olsen.
Direkte etter åpningen ble de første importerte bilene ført over på godsvogner på havna. For Autolink, som håndterer importen av 160.000 biler betyr jernbaneutbyggingen mye.

–  Tidligere måtte 30 prosent av disse bilene fraktes på trailer gjennom Drammen bysentrum. Nå går disse bilene rett over på bane, forteller administrerende direktør i selskapet; Eva Sundberg. 

image

IMPONERT: – Vi har ambisiøse mål for å få mer gods fra vei til sjø og bane. Holmen i Drammen er et godt eksempel på at dette er mulig, sa jernbanedirektør Elisabeth Enger under åpningen av ny jernbaneterminal på Holmen.

 

 

 

logo

 

 

 

 

Kontaktinformasjon
post@drammenhavn.no
Tel: +47 32 20 86 50
Fax: +47 32 20 86 51
Org.nr.: 970 530 169

Besøksadresse
Drammen havn
Hans Kiærsgate 1A
3003 Drammen

Postadresse
P.b. 636, Strømsø
3003 Drammen

 

Personvern og cookies