Spesialfartoeyet Seaway Aimery ligger til kai paa Drammen havn.

Relaterte nyheter