I området mellom Furuholmen og Risgarden skal overskuddsmassene benyttes.
I området mellom Furuholmen og Risgarden skal overskuddsmassene benyttes.

Relaterte nyheter