Ulike teknologier skal kombineres for å forbedre undervannsdeteksjon. Her er Otter, et ubemannet fartøy utviklet av Maritime Robotics for kartlegging og datainnsamling av ulike farvann. Foto: Maritime Robotics.
Ulike teknologier skal kombineres for å forbedre undervannsdeteksjon. Her er Otter, et ubemannet fartøy utviklet av Maritime Robotics for kartlegging og datainnsamling av ulike farvann. Foto: Maritime Robotics.

Relaterte nyheter