Ulike teknologier skal kombineres for å forbedre undervannsdeteksjon. Her er Otter, et ubemannet fartøy utviklet av Maritime Robotics for kartlegging og datainnsamling av ulike farvann. Foto: Maritime Robotics.
Ulike teknologier skal kombineres for å forbedre undervannsdeteksjon. Her er Otter, et ubemannet fartøy utviklet av Maritime Robotics for kartlegging og datainnsamling av ulike farvann. Foto: Maritime Robotics.

Relaterte nyheter

  • Nyheter ·

Ny havneinspektør på plass

Vil spille en nøkkelrolle innen havnesikring, trafikkplanlegging og tilsyn med havna Vegard Olsen er ny havneinspektør ved Drammen Havn. Med en bachelor i skipsfart og…