Drammen Havn får tillatelse til å benytte steinmasser til utfylling i sjø

Miljødirektoratet gir Drammen Havn tillatelse til å benytte overskuddsmasser fra Oslo til utfylling i sjø. Havna er nå et steg nærmere i å gjennomføre videre utvidelse av havnearealene.   – Dette er svært gledelige nyheter. Det å få på plass tillatelsen har vært en viktig sak for oss. Nå kan vi jobbe videre med utfyllingsplanene våre […]

Ny teknisk sjef i Drammen Havn

Skal jobbe med utvidelse av havneareal, modernisering og utvikling av robust infrastruktur Odd-Erik Zimmer trer inn i rollen som teknisk sjef i Drammen Havn. Zimmer overtar roret etter Jarle N. Hansen, som går av med pensjon ved årsskiftet etter 12 år i samme stilling. Den nye tekniske sjefen som er utdannet sivilingeniør, kommer fra stillingen […]

Oppdatering på flommen i Drammensvassdraget

– Havnedriften og skipstrafikken påvirkes i liten grad Drammen og Øvre Eiker ble i går oppgradert fra oransje til rødt nivå for flomfare. Vannstanden på Holmen er høy, men ut ifra prognoser vil vannstanden i liten grad stige ytterligere rundt havneområdene. Havnedriften og skipstrafikken går derfor som normalt. Tre faktorer spiller inn på vannstanden Vannstanden […]

Inngår samarbeid med NHO Logistikk og Transport

– Sammen skal vi jobbe for å styrke havn- og sjøinteressene Drammen Havn inngår samarbeid med NHO Logistikk og Transport gjennom et næringspolitisk medlemskap. Som del av dette blir Drammen Havn tatt opp som utvalgsmedlem i NHO LT Sjø og havn. Drammen Havn beholder sin tilknytning til Norske havner og Samfunnsbedriftene som arbeidsgiverforening, og medlemskapet […]

Økt bilimport hittil i år – forventer nedgang

Drammen Havn har hatt et økt bilimport-volum hittil i år. I første halvår 2023 ble hele 61 657 biler importert over Drammen Havn. Sammenlignet med første halvår 2022 har importen så langt i år hatt over 20 prosent økning, men sammenlignet med andre halvår 2022 er det en nedgang på mellom 13-14 prosent. Forventer nedgang i […]

Drammen Havn blir aksjeselskap

– En ny epoke for havna og dens fremtidige utvikling Fra 21. juni er Drammensregionens interkommunale havnevesen (DIH) historie og omdannes til aksjeselskapet Drammen Havn AS for den kommersielt rettede virksomheten. Omdanningen til AS markerer en ny epoke for havna og dens fremtidige utvikling. – Vi går nå inn i en ny fase for havnas […]