Nå fortsetter utfyllingen i sjø – etablerer mer landareal

De første steinmassene har ankommet Drammen havn. Nå starter utfyllingen av cirka 550.000 kubikkmeter masser i sjøen. Det er bukta ved Risgarden som de siste årene er brukt til lossing av biler på Holmen i Drammen hvor det etableres mer landareal. I førsteomgang etableres det en molo med sprengstein som skal fungere som en barriere […]

Nedgang i bilimporten over Drammen havn

Allikevel ble 2023 et godt bilår for havna Bilimporten over Drammen havn har i likhet med bilsalget nådd et vendepunkt i 2023, med en nedgang i antall importerte biler sammenlignet med 2022. I 2022 opplevde havna et rekordår med hele 121.655 importerte biler. I år viser statistikken 106.325 importerte biler, en nedgang på 12 prosent. […]

Spektakulær ankomst: Lengste skipet som har anløpt Drammen havn

Det store ro/ro-skipet, ved navn «Finneco I», er hele 238 meter langt og blir dermed det lengste skipet som noen gang har anløpt Drammen havn. «Finneco I» forlot Zeebrugge i Belgia på søndag og ligger nå til kai i Drammen. I overkant av 730 biler blir losset før skipet seiler videre til Antwerpen. – Dette […]

Ledig stilling som havneinspektør

Drammen Havn er i betydelig vekst og søker nå en dedikert og serviceinnstilt havneinspektør til vårt havnekontor. Du vil som havneinspektør føre daglig tilsyn med virksomheten på havna, bidra med en effektiv trafikkavvikling og ha et særskilt ansvar innenfor havnesikring som sikringsleder for havneanlegget (Port Facility Security Officer – PFSO). I denne rollen vil du […]

Drammen Havn med i EU-prosjekt som skal forbedre undervannsdeteksjon av trusler mot havner

Drammen Havn er en av fire europeiske havner som deltar i prosjektet Smart Maritime and Underwater Guardian (SMAUG). Forskningsprosjektet har som hovedmål å forbedre undervannsdeteksjon av trusler mot havner og havnenes inngangsporter. 23 partnere fra både næringsliv, akademia, teknologibransjen og det europeiske innovasjonsmiljøet deltar i satsningen. Det er EUs forsknings- og innovasjonsprogram, Horizon 2020, som […]

Containerskip fikk æren av å ta i bruk det nye kaianlegget

Natt til 5. oktober ble et av de første skipsanløpene registrert inn ved Drammen Havns splitter nye kaianlegg – Kattegat kai 2. Det var containerskipet “Peyton Lynn C” som fikk æren av å legge til som første skip og det ble lastet og losset i overkant av 100 containere. Kattegat kai 2 er 200 meter […]

Praksisstudent med fokus på havnas grønne utvikling

Fatima Peroz (20) studerer skipsfart og logistikk ved Universitetet i Sørøst-Norge og skriver bacheloroppgaven sin innenfor bærekraft. I 12 uker skal Peroz jobbe hos Drammen Havn som praktikant og hun vil i hovedsak jobbe med bærekraft og veien mot nullutslipp. – Det er utrolig spennende å få muligheten til å jobbe i Drammen Havn. Her […]

Drammen Havn får tillatelse til å benytte steinmasser til utfylling i sjø

Miljødirektoratet gir Drammen Havn tillatelse til å benytte overskuddsmasser fra Oslo til utfylling i sjø. Havna er nå et steg nærmere i å gjennomføre videre utvidelse av havnearealene.   – Dette er svært gledelige nyheter. Det å få på plass tillatelsen har vært en viktig sak for oss. Nå kan vi jobbe videre med utfyllingsplanene våre […]

Ny teknisk sjef i Drammen Havn

Skal jobbe med utvidelse av havneareal, modernisering og utvikling av robust infrastruktur Odd-Erik Zimmer trer inn i rollen som teknisk sjef i Drammen Havn. Zimmer overtar roret etter Jarle N. Hansen, som går av med pensjon ved årsskiftet etter 12 år i samme stilling. Den nye tekniske sjefen som er utdannet sivilingeniør, kommer fra stillingen […]

Oppdatering på flommen i Drammensvassdraget

– Havnedriften og skipstrafikken påvirkes i liten grad Drammen og Øvre Eiker ble i går oppgradert fra oransje til rødt nivå for flomfare. Vannstanden på Holmen er høy, men ut ifra prognoser vil vannstanden i liten grad stige ytterligere rundt havneområdene. Havnedriften og skipstrafikken går derfor som normalt. Tre faktorer spiller inn på vannstanden Vannstanden […]