Havnerådsmøte 29.04.2019

Publisert: 17.06.19

pil Havnerådsmøte 29.04.2019

pil DIH konsoliderte regnskap pr. 2018

pil DIH Noter til regnskapet 2018

pil DIH Styrets årsberetning 2019

pil Revisjonsberetning 2018

pil Varestatistikk pr. mars 2019


Havnestyret 13.05.2019

Publisert: 17.06.19

pil Havnestyret 13.05.2019

pil Driftsinntekter pr. mars 2019

pil Driftsinntekter pr. mars 2019

pil Driftsresultat pr. mars 2019

pil Statistikk pr. mars 2019

pil Forslag til ny havne- og farvannslov

pil Protokoll fra møte 13.05.2019


Havnestyremøte 18.03.219

Publisert: 28.03.19

pil Havnestyresaker til møte 18.03.2019

pil Konsolidert regnskap 2018

pil Kontantstrømanalyse 2018 - konsernet Drammen havn

pil Styrets årsberetning 2018

pil Noter til konsernrregnskapet 2018

pil Protokoll fra møte 18.03.2019


Havnestyremøte 18.02.2019

Publisert: 28.02.19

pil Havnestyremøte 18.02.2019

pil Statistikk 2018

pil Protokoll fra møte 18.02.2019


Havnerådsmøte 10.12.2018

Publisert: 20.12.18

pil Havnerådssaker til møte 10.12.2018

pil Inntektsbudsjettet 2019

pil Kostnadsbudsjettet 2019

pil Driftsbudsjettet 2019

pil Protokoll fra havnerådsmøte 10.12.2018


Havnestyremøte 19.11.2018

Publisert: 28.11.18

pil Havnestyresaker til møte 19.11.2018

pil Driftsbudsjettet for 2019

pil Inntektsbudsjettet for 2019

pil Kostnadsbudsjettet for 2019

pil Varestatistikken for oktober 2018

pil Varestatistikken for september 2018

pil Økonomisk status pr. september

pil Protokoll fra havnestyremøte 19.11.2018


Havnestyremøte 08.10.2018

Publisert: 23.10.18

pil Havnestyresaker til møte 08.10.2018

pil Inntektsbudsjettet 2019

pil Kostnadsbudsjettet 2019

pil Resultatbudsjettet

pil Innsigelser til områdereguleringsplan for Holmen

pil Usikkerhetsanalyse - DIH investeringer

pil Anløpsavgiftskalkyle 2017

pil Bestemmelser til områderegulering av Holmen

pil Saksframlegg og protokoll ifm salg av Eidos aksjer

pil


Havnestyremøte 31.08.2018

Publisert: 19.09.18

pil Havnestyresaker til møte 31.08.2018

pil Driftsinntekter for juni 2018

pil Driftskostnader for juni 2018

pil Driftsresultat for juni 2018

pil Varestatistikken for juli 2018

pil Protokoll fra havnestyremøte 31.08.2018


Havnestyremøte 14.05.2018

Publisert: 04.06.18

pil Havnestyresaker til møte 14.05.2018

pil Økonomistatus pr. mars 2018

pil Protokoll fra møte 14.05.2018


Havnerådsmøte 23.04.2018

Publisert: 02.05.18

pil Havnerådsdokumenter til møte 23.04.2018

pil Konsolidert resultatregnskap 2017

pil Konsolidert balanseregnskap 2017

pil Styrets årsberetning 2017

pil Noter til konsolidert regnskap 2017

pil Revisjonsberetning 2017

pil Kontantstrømanalyse for 2017

pil Varestatistikk for 2017

pil Signert styreprotokoll fra møte 15.03.2018

pil Protokoll fra havnerådsmøte 23.04.2018


Havnestyremøte 15.03.2018

Publisert: 16.04.18

pil Havnestyresaker til møte 15.03.2018

pil Noter til regnskapet DIH

pil Kontantstrømanalyse 2017

pil Styrets årsberetning 2017

pil Konsolidert regnskap 2017

pil Signert protokoll fra møte 15.03.2018


Havnestyremøte 12.02.2018

Publisert: 23.03.18

pil Havnestyrsaker til møte 12.02.2018

pil Ptotokoll fra havnestyremøte 12.02.2018

pil Statistikk for 2017


Havnerådsmøte 11.12.2017

Publisert: 05.02.18

pil Havnerådssaker til møte 11.12.2017

pil Driftsbudsjettet for 2018

pil Inntektsbudsjettet for 2018

pil Kostnadsbudsjettet for 2018

pil Investeringsbudsjettet for 2018-2021

pil Varestatistikken for oktober 2017

pil Protokollen fra møte 11.12.2017

pil Priser og forretningsvilkår for 2018


Havnestyremøte 20.11.2017

Publisert: 27.11.17

pil Havnestyresaker til møte 20.11.2017

pil Inntektsbudsjettet 2018

pil Kostnadsbudsjettet 2018

pil Driftsbudsjettet 2018

pil Forslag til Priser- og forretningsvilkår 2018

pil Langtidsbudsjettet 2018-2021

pil Inntekter pr. september 2017

pil Kostnader pr. september 2017

pil Driftsresultat pr. september 2017

pil Varestatistikken pr. oktober 2017

pil Drammen havn på skinner igjen - pressemelding

pil Protokoll fra møte 20.11.2017


Havnestyremøte 09.10.2017

Publisert: 13.10.17

pil Dokumentasjon til møte 09.10.2017

pil Inntektsbudsjett for 2018

pil Kostnadsbudsjett for 2018

pil Resultatbudsjett for 2018

pil Etablering av Nordic Port Services

pil Varestatistikk for august

pil Investeringsbudsjettet for 2018-2021

pil Protokkoll fra møte 09.10.2017


Havnestyremøte 04.09.2017

Publisert: 13.09.17

pil Havnestyredokumenter til 04.09.2017

pil Driftsinntekter pr. juli 2017

pil Driftskostnader pr. juli 2017

pil Driftsresultat pr. juli 2017

pil Varestatistikken pr. juli 2017

pil Protokoll fra havnestyremøte 4. september 2017


Havnestyremøte 22.05.2017

Publisert: 24.05.17

pil Havnestyresaker til møte 22.05.2017

pil Driftsinntekter pr. mars

pil Driftskostnader pr. mars

pil Driftsresultat pr. mars

pil Statistikk pr. april

pil Strandryddeaksjonen 2017

pil Innspill til høring - Rv 282 Holmenbru

pil Protokoll fra styremøte 22.05.2017


Havnestyremøte 16.03.2017

Publisert: 22.03.17

pil Havnestyresaker til møte 16.03.2017

pil Balanseregnskapet 2016 - konsern

pil Resultatregnskapet 2016 - konsern

pil Kontantstrømsoppstilling 2016

pil Noter til konsernregnskapet 2016

pil Styrets årsberetning 2016


Havnestyret 13.02.2017

Publisert: 15.02.17

pil Havnestyresaker 13.02.2017

pil Tilleggssaker til møte 13.02.2017

pil Varestatistikk for 2016

pil Protokoll fra møte 13.02.2017


Havnerådsmøte 05.12.2016

Publisert: 20.12.16

pil Dokumenter til møte 05.12.2016

pil Inntektsbudsjettet 2017

pil Kostnadsbudsjettet 2017

pil Resultatbudsjettet 2017

pil Priser og forretningsvilkår 2017

pil Protokollen fra møte 05.12.2016


Havnestyremøte 21.11.2016

Publisert: 23.11.16

pil Havnestyresaker til møte 21.11.2016

pil Priser og forretningsvilkår 2017

pil Inntektsbudsjettet 2017

pil Kostnadsbudsjettet 2017

pil Resultatbudsjettet 2017

pil Driftsinntekter pr. september 2016

pil Driftskostnader pr. september 2016

pil Driftsresultatet pr. september 2016

pil Varestatistikken pr. oktober 2016

pil Protokoll fra møte 21.11.2016


Havnestyremøte 10.10.2016

Publisert: 19.10.16

pil Havnestyresaker til møte 10.10.2016

pil Inntektsbudsjett 2017

pil Kostnadsbudsjett 2017

pil Resultatbudsjett 2017

pil Varestatistikk pr. august 2016


Havnestyremøte 05.09.2016

Publisert: 06.09.16

pil Dokumenter til havnestyremøte 05.09.2016

pil Varestatistikken prl juli

pil Økonomioversikt pr. juli 2016

pil Protokoll fra møte 05.09.2016


Havnestyremøte 30.05.2016

Publisert: 25.05.16

pil Havnestyresaker til møte 30.05.2016

pil Driftsresultat pr. 30.05.2016

pil Landstrøm vedlegg

pil Varestatistikk pr. april 2016

pil Dom i salten Tingrett

pil Vurdering av dommen i Salten tingrett

pil Protokoll fra møte 30.05.2016


Havnerådsmøte 18.04.2016

Publisert: 11.04.16

pil Havnerådssaker til møte 18.04.2016

pil Resultat- og balanseregnskap DIH 2015

pil Noter til DIH regnskap 2015

pil Styrets årsberetning 2015

pil Spesifisert regnskap DIH 2015

pil Kontantstrømanalyse DIH 2015

pil Protokoll fra styremøte DIH 30.03.2016

pil Regnskapet for DH-LT AS 2015


Havnestyremøte 30.03.2016

Publisert: 29.03.16

pil Havnestyresaker til møte 30.03.2016

pil Konsolidering 2015

pil Noter til DIH regnskap 2015

pil Styrets årsberetning 2015

pil Varestatistikken februar 2016

pil Protokoll fra møte 30.03.2016


Havnestyremøte 15.02.2016

Publisert: 10.02.16

pil Havnestyresaker til møte 15.02.2016

pil Varestatistikk 2015

pil Protokoll fra møte 15.02.2016


Havnestyremøte 23.05.2012

Publisert: 21.05.12

pil Havnestyresaker til møte 23.05.2012

pil Havnestyreprotokoll fra møte 23.05.2012


Havnerådsmøte 16.04.2012

Publisert: 02.04.12

pil Havnerådssaker 16.04.2012

pil Havnerådsprotokoll 16.04.2012


Havnestyremøte 19.03.12

Publisert: 20.03.12

pil Havnestyresaker til møte 19.03.2012

pil Styrets årsberetning 2011

pil Resultatregnskapet 2011

pil Balanseregnskapet 2011

pil Noter til regnskapet 2011

pil Konsolidert regnskap 2011

pil Støyrapport

pil Varestatistikk pr. 29.02.2012

pil Protokoll fra møte 19.03.2012


Havnestyremøte 13.02.12

Publisert: 13.02.12

pil Havnestyresaker til møte 13.02.2012

pil Protokoll fra møte 13.02.2012


Havnerådsmøte 05.12.2011

Publisert: 28.11.11

pil Havnerådssaker 05.12.11

pil Priser og forretningsvilkår 2012

pil Budsjett - driftsresultat 2012

pil Budsjett - driftsinntekter 2012

pil Budsjett - driftskostnader 2012

pil Investeringsbudsjettet 2012

pil Protokoll fra møte 05.12.2011


Havnestyremøte 14.11.11

Publisert: 08.11.11

pil Havnestyremøte 14.11.11

pil Priser og forretningsvilkår 2012

pil Driftsinntekter pr. september

pil Driftskostnader pr. september

pil Driftsresultat pr. september

pil Protokoll fra møte 14.11.2011


Havnestyremøte 19.10.11

Publisert: 17.10.11

pil Havnestyresaker til møte 19.10.2011

pil Varestatistikk for august

pil Investeringsbudsjett 2012

pil Totalt driftsbudsjett 2012

pil Driftsinntekter 2012

pil Driftskostnader 2012

pil Protokoll fra møte 19.10.2011


Ekstraordinært havnerådsmøte 17.10.2011

Publisert: 12.10.11

pil Havnerådssaker til møte 17.10.2011

pil Havnerådsprotokoll fra møte 17.10.2011


Havnestyremøte 05.09.11

Publisert: 09.09.11

pil Havnestyresak 05.09.11

pil Totalregnskapet pr. 30.06.11

pil Driftsinntekter spesifisert pr. 30.06.11

pil Driftskostnader spesifisert pr. 30.06.11

pil Varestatistikk pr. 30.06.11

pil Protokoll