Havnerådsmøte 11.12.2017

Publisert: 05.02.18

pil Havnerådssaker til møte 11.12.2017

pil Driftsbudsjettet for 2018

pil Inntektsbudsjettet for 2018

pil Kostnadsbudsjettet for 2018

pil Investeringsbudsjettet for 2018-2021

pil Varestatistikken for oktober 2017

pil Protokollen fra møte 11.12.2017

pil Priser og forretningsvilkår for 2018


Havnestyremøte 20.11.2017

Publisert: 27.11.17

pil Havnestyresaker til møte 20.11.2017

pil Inntektsbudsjettet 2018

pil Kostnadsbudsjettet 2018

pil Driftsbudsjettet 2018

pil Forslag til Priser- og forretningsvilkår 2018

pil Langtidsbudsjettet 2018-2021

pil Inntekter pr. september 2017

pil Kostnader pr. september 2017

pil Driftsresultat pr. september 2017

pil Varestatistikken pr. oktober 2017

pil Drammen havn på skinner igjen - pressemelding

pil Protokoll fra møte 20.11.2017


Havnestyremøte 09.10.2017

Publisert: 13.10.17

pil Dokumentasjon til møte 09.10.2017

pil Inntektsbudsjett for 2018

pil Kostnadsbudsjett for 2018

pil Resultatbudsjett for 2018

pil Etablering av Nordic Port Services

pil Varestatistikk for august

pil Investeringsbudsjettet for 2018-2021

pil Protokkoll fra møte 09.10.2017


Havnestyremøte 04.09.2017

Publisert: 13.09.17

pil Havnestyredokumenter til 04.09.2017

pil Driftsinntekter pr. juli 2017

pil Driftskostnader pr. juli 2017

pil Driftsresultat pr. juli 2017

pil Varestatistikken pr. juli 2017

pil Protokoll fra havnestyremøte 4. september 2017


Havnestyremøte 22.05.2017

Publisert: 24.05.17

pil Havnestyresaker til møte 22.05.2017

pil Driftsinntekter pr. mars

pil Driftskostnader pr. mars

pil Driftsresultat pr. mars

pil Statistikk pr. april

pil Strandryddeaksjonen 2017

pil Innspill til høring - Rv 282 Holmenbru

pil Protokoll fra styremøte 22.05.2017


Havnestyremøte 16.03.2017

Publisert: 22.03.17

pil Havnestyresaker til møte 16.03.2017

pil Balanseregnskapet 2016 - konsern

pil Resultatregnskapet 2016 - konsern

pil Kontantstrømsoppstilling 2016

pil Noter til konsernregnskapet 2016

pil Styrets årsberetning 2016


Havnestyret 13.02.2017

Publisert: 15.02.17

pil Havnestyresaker 13.02.2017

pil Tilleggssaker til møte 13.02.2017

pil Varestatistikk for 2016

pil


Havnerådsmøte 05.12.2016

Publisert: 20.12.16

pil Dokumenter til møte 05.12.2016

pil Inntektsbudsjettet 2017

pil Kostnadsbudsjettet 2017

pil Resultatbudsjettet 2017

pil Priser og forretningsvilkår 2017

pil Protokollen fra møte 05.12.2016


Havnestyremøte 21.11.2016

Publisert: 23.11.16

pil Havnestyresaker til møte 21.11.2016

pil Priser og forretningsvilkår 2017

pil Inntektsbudsjettet 2017

pil Kostnadsbudsjettet 2017

pil Resultatbudsjettet 2017

pil Driftsinntekter pr. september 2016

pil Driftskostnader pr. september 2016

pil Driftsresultatet pr. september 2016

pil Varestatistikken pr. oktober 2016

pil Protokoll fra møte 21.11.2016


Havnestyremøte 10.10.2016

Publisert: 19.10.16

pil Havnestyresaker til møte 10.10.2016

pil Inntektsbudsjett 2017

pil Kostnadsbudsjett 2017

pil Resultatbudsjett 2017

pil Varestatistikk pr. august 2016


Havnestyremøte 05.09.2016

Publisert: 06.09.16

pil Dokumenter til havnestyremøte 05.09.2016

pil Varestatistikken prl juli

pil Økonomioversikt pr. juli 2016

pil Protokoll fra møte 05.09.2016


Havnestyremøte 30.05.2016

Publisert: 25.05.16

pil Havnestyresaker til møte 30.05.2016

pil Driftsresultat pr. 30.05.2016

pil Landstrøm vedlegg

pil Varestatistikk pr. april 2016

pil Dom i salten Tingrett

pil Vurdering av dommen i Salten tingrett

pil Protokoll fra møte 30.05.2016


Havnerådsmøte 18.04.2016

Publisert: 11.04.16

pil Havnerådssaker til møte 18.04.2016

pil Resultat- og balanseregnskap DIH 2015

pil Noter til DIH regnskap 2015

pil Styrets årsberetning 2015

pil Spesifisert regnskap DIH 2015

pil Kontantstrømanalyse DIH 2015

pil Protokoll fra styremøte DIH 30.03.2016

pil Regnskapet for DH-LT AS 2015


Havnestyremøte 30.03.2016

Publisert: 29.03.16

pil Havnestyresaker til møte 30.03.2016

pil Konsolidering 2015

pil Noter til DIH regnskap 2015

pil Styrets årsberetning 2015

pil Varestatistikken februar 2016

pil Protokoll fra møte 30.03.2016


Havnestyremøte 15.02.2016

Publisert: 10.02.16

pil Havnestyresaker til møte 15.02.2016

pil Varestatistikk 2015

pil Protokoll fra møte 15.02.2016


Havnestyremøte 16.12.2015

Publisert: 10.02.16

pil Havnestyresaker til møte 16.12.2015

pil Protokoll fra styremøte 16.12.2015


Havnerådsmøte 07.12.2015

Publisert: 07.12.15

pil Havnerådsmøte 07.12.2015

pil Inntektsbudsjettet 2016

pil Kostnadsbudsjettet 2016

pil Resultatbudsjettet

pil Protokoll fra 07.12.2015


Havnestyremøte 16.11.2015

Publisert: 12.11.15

pil Havnestyresaker til møte 16.11.2015

pil Priser og forretningsvilkår 2016

pil Inntektsbudsjettet for 2016

pil Kostnadsbudsjettet 2016

pil Resultatbudsjettet 2016

pil Driftsinntekter pr. sept 2015

pil Driftskostnader pr sept 2015

pil Driftsresultat pr. sept 2015


Havnestyremøte 19.10.2015

Publisert: 14.10.15

pil Havnestyresaker 19.10.2015

pil Kalkyle 2015

pil Statistikk pr. september

pil Tschudi Lines - press release

pil Driftsbudsjettet 2016

pil Inntektsbudsjettet 2016

pil Kostnadsbudsjettet 2016

pil Uttalelse fra advokat

pil Protokoll fra møte 19.10.2015


havnestyremøte 07.09.2015

Publisert: 03.09.15

pil Havnestyresaker til møte 07.09.2015

pil Driftsinntekter pr. juli

pil Driftskostnader pr. juli

pil Driftsresultat pr. juli

pil Prognose - inntektsbudsjett 2015

pil Prognose - kostnadsbudsjett 2015

pil Prognose - driftsbudsjett 2015

pil Statistikk pr. juli


Havnestyremøte 06.05.2015

Publisert: 04.05.15

pil Havnestyresak til møte 06.05.2015

pil Økonomirapportering pr. 1. kvartal 2015

pil Statistikk pr. 1. kvartal 2015

pil Protokoll fra styremøte 06.05.2015


Havnerådsmøte 13.04.2015

Publisert: 15.04.15

pil Havnerådssaker til møte 13.04.2015

pil Konsernregnskapet for 2014

pil Noter til konsernregnskapet 2014

pil Styrets årsberetning 2014

pil Kontantstrømsanalyse 2014

pil Revisjonsberetning 2014


Havnestyresaker til møte 16.03.2015

Publisert: 12.03.15

pil Havnestyresak til møte 16.03.2015

pil Konsernregnskap 2014

pil Noter til regnskapet 2014

pil Kontantstrømoppstilling 2014

pil Styrets årsberetning 2014

pil Havnerelaterte høringsinnspill til kommuneplanen


Havnestyresaker til møte 09.02.2015

Publisert: 03.02.15

pil Havnestyresaker til møte 09.02.2015

pil Varestatistikk 2014

pil Protokoll fra møte 09.02.2015


Havnerådsmøte 08.12.2014

Publisert: 10.12.14

pil Havnerådssaker 08.12.2014

pil Inntektsbudsjettet 2015

pil Kostnadsbudsjettet 2015

pil Resultatbudsjettet 2015

pil Priser og forretningsvilkår 2015 - forslag

pil Protokoll fra møte 08.12.2014


Havnestyremøte 17.11.2014

Publisert: 13.11.14

pil Havnestyresaker til møte 17.11.2014

pil Varestatistikk pr. september

pil Forslag til priser og forretningsvilkår for 2015

pil Inntektsbudsjettet for 2015

pil Kostnadsbudsjettet for 2015

pil Resultatbudsjettet for 2015

pil Protokoll fra møte 17.11.2014


Havnestyremøte 20.10.2014

Publisert: 21.10.14

pil Havnestyresaker 20.10.2014

pil Inntektsbudsjettet 2014

pil Kostnadsbudsjettet 2014

pil Driftsbudsjettet for 2014

pil Statistikk pr. august 2014

pil Protokoll fra møte 20.11.2014


Havnestyresaker til møte 08.09.2014

Publisert: 02.09.14

pil Havnestyresaker til møte 08.09.2014

pil Varestatistikk pr. juli

pil Regnskap pr. juli 2014

pil Protokoll fra møte 08.09.2014


havnestyremøte 11.06.2014

Publisert: 12.06.14

pil Havnestyresaker til møte 11.06.2014

pil Arealmessig utvikling av Drammen havn


Havnestyremøte 12.05.2014

Publisert: 09.05.14

pil Havnestyresaker møte 12.05.2014

pil Resultatregnskap pr. 1. kvartal 2014

pil Driftskostnader 1. kvartal 2014

pil Driftsinntekter 1. kvartal 2014

pil Varestatistikken pr. mars 2014

pil Markedsundersøkelse

pil Sluttrapport

pil Protokoll fra møte 12.05.2014

pil Protokoll fra generalforsamlingen 12.05.2014


Havnerådsmøte 22.04.2014

Publisert: 09.05.14

pil Havnerådssaker til møte 22.04.2014

pil Konsernregnskapet 2013

pil Noter til regnskapet 2013

pil Kontantstrømoppstilling 2013

pil Styrets årsberetning 2013

pil Protokoll fra havnerådsmøte 22.04.2014


havnestyremøte 14.03.2014

Publisert: 14.03.14

pil Havnestyresaker til møte 14.03.2014

pil Konsernregnskapet 2013

pil Noter til regnskapet 2013

pil Kontantstrømoppstilling 2013

pil Styrets årsberetning 2013

pil Statistikk pr. februar 2014

pil Rapport fra Hesnes Shipping

pil Protokoll fra møte 14.03.2014


Havnestyremøte 17.02.2014

Publisert: 17.02.14

pil Havnestyremøte 17.02.2014

pil Ny sporplan med kulvert

pil Havnestyreprotokoll fra møte 17.02.2014


Havnestyremøte 23.01.2014

Publisert: 13.02.14

pil Havnestyresaker til møte 23.01.2014

pil Protokoll fra møte 23.01.2014


havnerådsmøte 09.12.2013

Publisert: 28.11.13

pil Havnerådssaker til møte 09.12.2013

pil Driftsbudsjettet 2014

pil Inntektsbudsjettet 2014

pil Kostnadsbudsjettet 2014

pil Protokoll fra møte 09.12.2013


Havnestyremøte 19.11.2013

Publisert: 18.11.13

pil Havnestyresaker til møte 19.11.2013

pil Inntektsbudsjettet 2014

pil Kostnadsbudsjettet 2014

pil Driftsbudsjettet for 2014

pil Forslag til priser og forretsningsvilkår 2014

pil Statistikk pr. oktober 2013

pil Protokoll fra møte 19.11.2013


Havnestyremøte 21.10.2013

Publisert: 21.10.13

pil Havnestyresaker til møte 21.10.2013

pil Statistikk pr 3. kvartal 2013

pil Regnskapsstatus pr 3. kvartal 2013

pil Driftsbudsjettet for 2014

pil Havnestyreprotokoll fra møte 21.10.2013


havnestyremøte 09.09.2013

Publisert: 03.09.13

pil Havnestyret 09.09.2013

pil Økonomistatus pr. juli

pil Statistikk pr. juli

pil Oversiktstegning - sporplan Holmen

pil Strategi for Mer gods på sjø

pil Havnestyreprotokoll fra møte 09.09.2013


Havnestyremøte 29.05.2013

Publisert: 23.05.13

pil Havnestyresaker til møte 29.05.2013

pil Driftsinntekter 1. kvartal 2013

pil Driftskostnader 1. kvartal 2013

pil Driftsresultat 1. kvartal 2013

pil Varestatistikk 1. kvartal 2013

pil Varestatistikk pr. april 2013

pil Protokoll fra møte 29.05.2013


Havnerådssaker 15.04.2013

Publisert: 16.04.13

pil Havnerådssaker 15.04.2013

pil Protokoll fra møte 15.04.2013


Havnestyremøte 18.03.2013

Publisert: 14.03.13

pil Havnestyresaker til møte 18.03.2013

pil Balanseregnskap 2012

pil Resultatregnskap 2012

pil Styrets årsberetning 2012

pil Noter til regnskapet 2012

pil Konsolidert balanse- og resultatregnskap 2012

pil Grafisk fremstilling av statistikk 2011 og 2012


Havnestyremøte 11.02.2013

Publisert: 05.02.13

pil Havnestyresaker til møte 11.02.2013

pil Havnestyreprotokoll fra møte 11.02.2013


Havnerådsmøte 12.12.2012

Publisert: 04.12.12

pil Havnerådssaker 12.12.2012

pil Protokoll fra møte 12.12.2012


Havnestyremøte 12.11.2012

Publisert: 13.11.12

pil Havnestyresaker - 12.11.2012

pil Budsjett 2013

pil Havnestyreprotokoll fra møte 12.11.2012


havnestyremøte 15.10.2012

Publisert: 09.10.12

pil Havnestyresak til møte 15.10.2012

pil Budsjett 2013

pil Havnestyreprotokoll fra møte 15.10.12


Ekstraordinært havnerådsmøte 17.09.2012

Publisert: 17.09.12

pil Havnestyresak til møte 17.09.2012

pil Notat fra Lier kommune

pil Protokoll fra møte 17.09.2012


Havnestyremøte 04.09.12

Publisert: 28.08.12

pil Havnestyresaker 04.09.2012

pil Regnskapsstatus pr. juni 2012

pil Varestatistikk pr. juni 2012

pil Grafisk fremstilling av varestatistikk pr. juni

pil Protokoll fra møte 04.09.2012

pil 26/12 . Kulturminneplanen 2012

pil 25/12 Flytting av jernbaneterminaler fra Sundland/Nybyen til Holmen


Havnestyremøte 13.06.12

Publisert: 22.06.12

pil Havnestyresaker til møte 13.06.2012

pil Havnestyreprotokoll fra møte 13.06.2012


Havnestyremøte 23.05.2012

Publisert: 21.05.12

pil Havnestyresaker til møte 23.05.2012

pil Havnestyreprotokoll fra møte 23.05.2012


Havnerådsmøte 16.04.2012

Publisert: 02.04.12

pil Havnerådssaker 16.04.2012

pil Havnerådsprotokoll 16.04.2012


Havnestyremøte 19.03.12

Publisert: 20.03.12

pil Havnestyresaker til møte 19.03.2012

pil Styrets årsberetning 2011

pil Resultatregnskapet 2011

pil Balanseregnskapet 2011

pil Noter til regnskapet 2011

pil Konsolidert regnskap 2011

pil Støyrapport

pil Varestatistikk pr. 29.02.2012

pil Protokoll fra møte 19.03.2012


Havnestyremøte 13.02.12

Publisert: 13.02.12

pil Havnestyresaker til møte 13.02.2012

pil Protokoll fra møte 13.02.2012


Havnerådsmøte 05.12.2011

Publisert: 28.11.11

pil Havnerådssaker 05.12.11

pil Priser og forretningsvilkår 2012

pil Budsjett - driftsresultat 2012

pil Budsjett - driftsinntekter 2012

pil Budsjett - driftskostnader 2012

pil Investeringsbudsjettet 2012

pil Protokoll fra møte 05.12.2011


Havnestyremøte 14.11.11

Publisert: 08.11.11

pil Havnestyremøte 14.11.11

pil Priser og forretningsvilkår 2012

pil Driftsinntekter pr. september

pil Driftskostnader pr. september

pil Driftsresultat pr. september

pil Protokoll fra møte 14.11.2011


Havnestyremøte 19.10.11

Publisert: 17.10.11

pil Havnestyresaker til møte 19.10.2011

pil Varestatistikk for august

pil Investeringsbudsjett 2012

pil Totalt driftsbudsjett 2012

pil Driftsinntekter 2012

pil Driftskostnader 2012

pil Protokoll fra møte 19.10.2011


Ekstraordinært havnerådsmøte 17.10.2011

Publisert: 12.10.11

pil Havnerådssaker til møte 17.10.2011

pil Havnerådsprotokoll fra møte 17.10.2011


Havnestyremøte 05.09.11

Publisert: 09.09.11

pil Havnestyresak 05.09.11

pil Totalregnskapet pr. 30.06.11

pil Driftsinntekter spesifisert pr. 30.06.11

pil Driftskostnader spesifisert pr. 30.06.11

pil Varestatistikk pr. 30.06.11

pil Protokoll


Havnestyremøte 23.05.11

Publisert: 14.05.11

pil Havnestyresak 23.05.11

pil Resultatregnskap pr. 31.03.11

pil Varestatistikk pr. 31.03.11

pil Protokoll fra møte 230511


Havnerådssaker 110411

Publisert: 05.04.11

pil Havnerådssaker 110411

pil Styrets årsberetning 2010

pil Regnskap 2010

pil Inntekter spesifisert 2010

pil Utgifter spesifisert 2010

pil Noter til regnskap 2010

pil Konsolidering note 13, 2010

pil Varestatistikk 2010

pil Havnerådsprotokoll 11.04.11


Havnestyremøte 14.03.2011

Publisert: 10.03.11

pil Havnestyresak 14.03.11

pil Styrets årsberetning 2010

pil Noter til regnskapet inkl. konsolidering

pil Driftsregnskap 2010

pil Balanseregnskap 2010

pil Spesifiserte inntekter 2010

pil Spesifiserte utgifter 2010

pil Kart offentlig kaier i Drammen og Lier

pil Kart utbygging Holmen 08.03.11

pil Mesta saltlager Furuholmen 08.03.11

pil Protokoll 14.03.11


Havnestyremøte 21.02.11

Publisert: 20.02.11

pil Havnestyresak 21.02.11

pil Varestatistikk 2010

pil Protokoll 21.02.11


Havnerådsmøte 06.12.2010

Publisert: 30.11.10

pil Havnerådssak 06.12.10

pil havnerådsprotokoll 06.12.2010


Dokumenter Havnarådet - offentlig

Publisert: 10.11.10

pil Havnastyresak 15.11.2010

pil Protokoll 15.11.2010